operator spread

ECMAScript w wersji 6 wprowadził wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest ciekawy operator o nazwie spread, który wprowadza możliwość łatwiejszego i szybszego wykonania niektórych operacji. Jego zadaniem jest „rozbicie” powtarzalnych kolekcji danych (tj. tablice, ciągi znaków) na pojedyncze elementy, które można przypisać do zmiennych lub używać w wieloargumentowych funkcjach.