Tablice są jednym z podstawowych elementów programowania, bez których ciężko sobie wyobrazić pisanie jakiejkolwiek aplikacji. Pracując z tablicami w PHP można korzystać z podstawowych funkcji języka lub wykorzystać podejście obiektowe przy pomocy klasy ArrayObject.