Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w internecie jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie współcześnie stoją przed twórcami stron, serwisów i aplikacji. Odpowiednie ich zabezpieczenie jest najważniejszym zadaniem dla programisty, jednak aby to zadanie zrealizować należy znać i rozumieć zagrożenia i ataki jakie mogą być zastosowane przeciwko rozproszonym systemom sieciowym. W artykule przedstawiona jest krótka charakterystyka najważniejszych zagrożeń i ataków


Bezpieczeństwo systemów internetowych

Bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych zagadnień podczas projektowania i tworzenia aplikacji, szczególnie w przypadku systemów działających na tzw. danych wrażliwych, takich jak dane personalne, adresy, numery kont bankowych, hasła, itp. Artykuł ten poświęcony jest bezpieczeństwu systemów internetowych i zostaną w nim opisane kwestie związane z szeroko rozumianą ochroną aplikacji w sieci.