Operator spread w JavaScript

 mar, 22 - 2017   JavaScript

operator spreadECMAScript w wersji 6 wprowadził wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest ciekawy operator o nazwie spread, który wprowadza możliwość łatwiejszego i szybszego wykonania niektórych operacji. Jego zadaniem jest „rozbicie” powtarzalnych kolekcji danych (tj. tablice, ciągi znaków) na pojedyncze elementy, które można przypisać do zmiennych lub używać w wieloargumentowych funkcjach.

 

Operator spread (tłumacząc na polski: rozkładać, rozwijać)  w zasadzie nie wprowadza niczego, co nie byłoby możliwe do wykonania przy pomocy innych elementów języka. Daje jednak możliwość prostszego i bardziej czytelnego wykonania niektórych operacji. Symbolem tego operatora jest trzykropek “…”. Przykłady użycia prezentują fragmenty kodu poniżej.

 

Podstawowe użycie

Rozbicie tablicy na pojedyncze elementy:

Rozbicie tekstu na pojedyncze znaki:

Standardową metodą do uzyskania tego samego jest użycie funkcji “split”.

 

 

Argumenty funkcji

Przekazanie tablicy do wieloargumentowej funkcji:

Przy pomocy funkcji “apply”, możemy wykonać tą samą operację.

Funkcja matematyczna:

Operator spread jako atrybut funkcji:

 

Łączenie tablic

Dodanie tablicy na koniec lub początek:

Dodanie tablicy w środek:

Starszą metodą, używaną do łączeni tablic jest funkcj “concat”.

 

Inne zastosowania

Unikalne element tablicy:

Zamiania liste nodów (NodeList) na tablicę:

 

Podsumowanie

Język JavaScript jest jednym z najpopularniejszych wśród web developerów, dlatego nic dziwnego że się zmienia i ewoluuje. Warto śledzić nowości, które ułatwiają i przyśpieszają programowanie. Zachęcam do odwiedzenia strony es6-features.org, w której można znaleźć opisy i przykłady wielu nowych elementów ECMAScript 6.


Przeczytaj równierz