Wzorce Projektowe - Design Patterns

Wzorzec projektowy to schemat uniwersalnego rozwiązania programistycznego, opisujący często pojawiające się i powtarzalne problemy projektowe. W tym artykule postaram się przedstawić i opisać poszczególne wzorce projektowe, ich podział, zadania oraz dlaczego każdy programista powinien je znać i stosować.