Tworząc oprogramowanie komputerowe, niezbędne jest posiadanie i korzystanie z dobrych narzędzi. Takim podstawowym narzędziem programisty jest IDE, zintegrowane środowisko programistyczne, czyli aplikacja udostępniająca szereg funkcjonalności pozwalających na efektywną pracę z kodem aplikacji oraz z zespołem programistów. Artykuł przedstawia podstawową charakterystykę IDE, opisuje elementy tego typu oprogramowania, korzyści z ich użycia oraz podział i przykłady środowisk.