Kolejkowanie zadań jest częstym rozwiązaniem wykorzystywanym podczas konieczności przetwarzania dużej ilości danych lub zadań wymagających określonej ilości czasu do wykonania. Idea jest prosta: dzielimy określoną logikę aplikacji na zadania, a następnie wysyłamy wysyłamy je do kolejki, której zadaniem jest ich przetworzenie. W artykule przedstawiam w jaki sposób wykorzystać do tego celu popularny framework PHP Symfony