Tworząc oprogramowanie komputerowe, niezbędne jest posiadanie i korzystanie z dobrych narzędzi. Takim podstawowym narzędziem programisty jest IDE, zintegrowane środowisko programistyczne, czyli aplikacja udostępniająca szereg funkcjonalności pozwalających na efektywną pracę z kodem aplikacji oraz z zespołem programistów. Artykuł przedstawia podstawową charakterystykę IDE, opisuje elementy tego typu oprogramowania, korzyści z ich użycia oraz podział i przykłady środowisk.


Wzorce projektowe - Dekorator

Dekorator jest ciekawym wzorcem projektowym, który w pewnych okolicznościach może być niezwykle użyteczny. Należy do grupy wzorców strukturalnych i pozwalającym na dynamiczne rozszerzenie funkcjonalności danej klasy. Odbywa się to poprzez opakowanie klasy bazowej w inne klasy rozszerzające jej działanie.


wzorzez projektowy adapter

Adapter jest wzorcem strukturalnym szczególnie przydatnym w sytuacji, gdy pracujemy z zewnętrznymi bibliotekami, systemami API, klasami, itp. Pozwala w łatwy sposób połączyć dwa systemy o niekompatybilnych ze sobą interfejsach. Artykuł ten przedstawia idee działania tego wzorca projektowego i sposób jego użycia.


wzorzez projektowy - łańcuch odpowiedzialności

Łańcuch Odpowiedzialności to czynnościowy wzorzec projektowy, tworzący listę obiektów, które po kolei analizują żądanie i jeżeli potrafią je obsłużyć, to przystępują do procesu jego realizacji. W przeciwnym wypadku przekazują żądanie dalej, do kolejnego ogniwa w łańcuchu.


budowniczy wzorzec projektowy

Budowniczy jest kreacyjnym wzorcem projektowym, a więc takim, który tworzy nowe obiekty, często bardzo rozbudowane i implementujące inne obiekty. Celem użycia tego wzorca jest uporządkowanie sposobu tworzenia obiektów, co daje możliwość łatwego sterowania tym procesem.  


Wzorce projektowe - Strategia

Strategia jest jednym z popularniejszych wzorców projektowych i może być stosowana wszędzie tam, gdzie jest konieczna implementacja kilku różnych wersji algorytmów, realizujących ten sam lub podobny typ zadania. Każdy z tych algorytmów jest nazywana strategią, która następnie jest używana lub zmieniana przez klienta.


Wzorce Projektowe - Fasada

Fasada jest jednym z prostszych w zrozumieniu i zastosowaniu wzorców projektowych. Wykorzystanie tego wzorzec jest tak oczywiste i naturalny, że chyba nie ma programisty, który by z niego nie skorzystał. Ideą jest stworzenie uproszczonego interfejsu, które wywołują bardziej złożone części aplikacji. Artykuł ten opisuje wzorzec fasady na bazie prostego przykładu w języku PHP.


operator spread

ECMAScript w wersji 6 wprowadził wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest ciekawy operator o nazwie spread, który wprowadza możliwość łatwiejszego i szybszego wykonania niektórych operacji. Jego zadaniem jest „rozbicie” powtarzalnych kolekcji danych (tj. tablice, ciągi znaków) na pojedyncze elementy, które można przypisać do zmiennych lub używać w wieloargumentowych funkcjach.


Wzorce Projektowe - Design Patterns

Wzorzec projektowy to schemat uniwersalnego rozwiązania programistycznego, opisujący często pojawiające się i powtarzalne problemy projektowe. W tym artykule postaram się przedstawić i opisać poszczególne wzorce projektowe, ich podział, zadania oraz dlaczego każdy programista powinien je znać i stosować.


Tablice są jednym z podstawowych elementów programowania, bez których ciężko sobie wyobrazić pisanie jakiejkolwiek aplikacji. Pracując z tablicami w PHP można korzystać z podstawowych funkcji języka lub wykorzystać podejście obiektowe przy pomocy klasy ArrayObject.STARSZE WPISYNOWSZE WPISY