Praca jako programista PHP

Ostatnie kilka miesięcy mojego życia zawodowego wiązały się z wielkimi zmianami –  zmiana miejsc i formy zatrudnienia oraz poszukiwanie nowych pracodawców i klientów. Wiązało się to z odbyciem kilkunastu rozmów kwalifikacyjnych, na których oprócz sprawdzania tzw. umiejętności miękkich, zdarzały się pytania od tzw. osób technicznych o znajomość programowania oraz języka PHP.


Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w internecie jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie współcześnie stoją przed twórcami stron, serwisów i aplikacji. Odpowiednie ich zabezpieczenie jest najważniejszym zadaniem dla programisty, jednak aby to zadanie zrealizować należy znać i rozumieć zagrożenia i ataki jakie mogą być zastosowane przeciwko rozproszonym systemom sieciowym. W artykule przedstawiona jest krótka charakterystyka najważniejszych zagrożeń i ataków


Tworząc oprogramowanie komputerowe, niezbędne jest posiadanie i korzystanie z dobrych narzędzi. Takim podstawowym narzędziem programisty jest IDE, zintegrowane środowisko programistyczne, czyli aplikacja udostępniająca szereg funkcjonalności pozwalających na efektywną pracę z kodem aplikacji oraz z zespołem programistów. Artykuł przedstawia podstawową charakterystykę IDE, opisuje elementy tego typu oprogramowania, korzyści z ich użycia oraz podział i przykłady środowisk.


Wzorce projektowe - Dekorator

Dekorator jest ciekawym wzorcem projektowym, który w pewnych okolicznościach może być niezwykle użyteczny. Należy do grupy wzorców strukturalnych i pozwalającym na dynamiczne rozszerzenie funkcjonalności danej klasy. Odbywa się to poprzez opakowanie klasy bazowej w inne klasy rozszerzające jej działanie.


wzorzez projektowy adapter

Adapter jest wzorcem strukturalnym szczególnie przydatnym w sytuacji, gdy pracujemy z zewnętrznymi bibliotekami, systemami API, klasami, itp. Pozwala w łatwy sposób połączyć dwa systemy o niekompatybilnych ze sobą interfejsach. Artykuł ten przedstawia idee działania tego wzorca projektowego i sposób jego użycia.


budowniczy wzorzec projektowy

Budowniczy jest kreacyjnym wzorcem projektowym, a więc takim, który tworzy nowe obiekty, często bardzo rozbudowane i implementujące inne obiekty. Celem użycia tego wzorca jest uporządkowanie sposobu tworzenia obiektów, co daje możliwość łatwego sterowania tym procesem.  


Wzorce projektowe - Strategia

Strategia jest jednym z popularniejszych wzorców projektowych i może być stosowana wszędzie tam, gdzie jest konieczna implementacja kilku różnych wersji algorytmów, realizujących ten sam lub podobny typ zadania. Każdy z tych algorytmów jest nazywana strategią, która następnie jest używana lub zmieniana przez klienta.


Wzorce Projektowe - Fasada

Fasada jest jednym z prostszych w zrozumieniu i zastosowaniu wzorców projektowych. Wykorzystanie tego wzorzec jest tak oczywiste i naturalny, że chyba nie ma programisty, który by z niego nie skorzystał. Ideą jest stworzenie uproszczonego interfejsu, które wywołują bardziej złożone części aplikacji. Artykuł ten opisuje wzorzec fasady na bazie prostego przykładu w języku PHP.STARSZE WPISY